Vernieuwd EPC vanaf 1 januari 2019

Wat verandert er? Elke woning krijgt een label van A+ tot F. A is uitstekend en F is ondermaats.  Het label zal de herkenbaarheid, vergelijkbaarheid en duidelijkheid van het nieuwe EPC verhogen. Op het nieuwe EPC staat nog steeds een kengetal (uitgedrukt in kWh/m²), zoals dat ook bij de huidige EPC’s het geval is. De … [Read more…]

Privacybeleid

In overeenstemming met de nieuwe wetgeving kan u onze privacyverklaring nalezen.  

Nieuwe opmetingen vanaf 19 juni.

U kan nu reeds een afspraak maken voor de week van 18 tot 24 juni of erna. Liefst per mail of SMS. Uw certificaat zal twee dagen erna gereed zijn.  

Nieuw inspectieprotocol

Sinds 1 Juli 2017 is het inspectieprotocol vernieuwd. Hiervoor hebben wij, zoals voor elke energiedeskundige voortaan verplicht op gevaar van verlies van de vergunning, de nodige bijscholing gevolgd.