Vernieuwd EPC vanaf 1 januari 2019

Wat verandert er?

  • Elke woning krijgt een label van A+ tot F. A is uitstekend en F is ondermaats.  Het label zal de herkenbaarheid, vergelijkbaarheid en duidelijkheid van het nieuwe EPC verhogen. Op het nieuwe EPC staat nog steeds een kengetal (uitgedrukt in kWh/m²), zoals dat ook bij de huidige EPC’s het geval is.
  • De aanbevelingen om het label te verbeteren, worden grondig uitgebreid, concreter en overzichtelijk weergegeven. Er wordt ook aangeduid in hoeverre de woning al voldoet aan de energieprestatiedoelstellingen op lange termijn. Vlaanderen heeft hoge ambities om veel zuiniger om te springen met energie. Het is daarbij belangrijk dat alle woningen in Vlaanderen energiezuinig worden. Tegen 2050 willen we dat elke woning even energiezuinig is als een nieuwbouw die vandaag wordt gebouwd. Het nieuwe EPC zal de potentiële koper/huurder op een snelle en eenvoudige manier inzicht geven in wat er nog moet gebeuren om de woning energetisch in orde te maken.
  • Voor eengezinswoningen bevat het nieuwe EPC een indicatieve kostenraming om de woning energiezuiniger te maken. De prijzen worden door de software automatisch gegenereerd op basis van de door de energiedeskundige ingevoerde gegevens. De energiedeskundige kan de prijsbereking dus niet wijzigen. Achteraan op het EPC staat telkens welke werken in rekening werden genomen en welke niet.

En ook als de woning niet verkocht of verhuurd wordt, kan het interessant zijn om een EPC van de woning te laten opmaken. Misschien werden er al enkele renovatiewerken uitgevoerd die invloed hebben op de energieprestatie of misschien worden er renovaties gepland?  Ook dan geeft het nieuw EPC u handige informatie en advies.