Enkel EPC’s opgemaakt vanaf 1 januari 2019 nog geldig bij verkoop (voor verhuur blijft het EPC 10 jaar geldig)

Vanaf 2022 komen bij verkoop enkel nog EPC’s in aanmerking die zijn opgemaakt vanaf 2019.
Dit is van toepassing voor alle notariële akten die vanaf 2022 verleden zullen worden.

De meest gestelde vragen hierover worden verderop behandeld.

Nieuw EPC nodig of niet?

Er moet geen nieuw EPC opgemaakt worden

  • als een eenheid (opnieuw) wordt overgedragen of verhuurd binnen de geldigheidsduur van een EPC, ook niet als er sinds het indienen van het EPC aanpassingswerken aan de eenheid zijn uitgevoerd (hoewel dat soms wel aan te raden is);
  • als binnen de geldigheidsduur van het EPC de functie van de niet-residentiële eenheid veranderd is naar een andere niet-residentiële functie (vb. van horeca of kantoor naar handel).

Er moet wel een nieuw EPC opgemaakt worden

  • als een eenheid (opnieuw) overgedragen of verhuurd wordt en het EPC niet langer geldig is, zelfs al werd de onderhandse verkoopovereenkomst (compromis) ondertekend toen het EPC nog geldig was;
  • als een eenheid (opnieuw) overgedragen of verhuurd wordt binnen de geldigheidsduur van het EPC en deze eenheid van bestemming veranderd is (van wonen naar niet-residentieel of omgekeerd). Er moet dan een nieuw EPC opgemaakt worden voor de nieuwe bestemming. Voor de beoordeling van de bestemming wordt altijd uitgegaan van de feitelijke situatie.
Te koop stellen in 2021 en verkopen in 2022

Wie zijn woning te koop stelt in 2021 met gegevens uit een EPC ouder dan 2019, zal de advertentie op 01/01/2022 moeten wijzigen met de gegevens uit het nieuwe EPC. Laat dus tijdig het nieuwe EPC opmaken.

Als de onderhandse verkoopovereenkomst (het compromis) nog in 2021 ondertekend wordt, zal er tegen het moment van de ondertekening van de notariële akte in 2022 een nieuw EPC moeten opgemaakt worden. Vraag dus tijdig uw EPC aan. Het nieuwe EPC wordt aan de nieuwe eigenaar(s) overgedragen.