EPC gemeenschappelijke delen appartementsgebouw

Vanaf 1 januari 2022 zal dit EPC verplicht zijn ook wanneer er geen verhuur of verkoop gebeurt.

Dit kan nu reeds aangemaakt worden, bij aanmaak van nieuwe EPC’s voor appartementen kunnen wij dit voor een gunstige prijs aanbieden.

De informatie uit het EPC van de gemeenschappelijke delen wordt gebruikt als het EPC van een appartement in het gebouw wordt opgesteld.

Aangezien het als basis dient voor de EPC’s van de appartementen in het gebouw, moet het steeds up-to-date zijn. Het EPC is 10 jaar geldig, maar moet geactualiseerd worden bij energetische renovaties.

 

Folder VEA

Voorbeeld EPC