EPC voor kleine niet-residentiële eenheid vanaf 01/01/2020

Een winkel, café, kantoor, praktijk, kapsalon e.d. dat als zelfstandige eenheid kan functioneren (eigen ingang, toilet, …) met een vloeroppervlakte van minder dan 500 m2 en in een aaneengesloten geheel van niet-residentiële eenheden van minder dan 1000 m2 zal een EPC moeten hebben bij verkoop of verhuur.

Dit geldt dus niet voor een kantoorgebouw waar de totale vloeroppervlakte incl gemeenschappelijke ruimten en gangen meer dan 1000 m2 is.

Wanneer het kantoor, praktijk e.d. samen met een woning wordt aangeboden mag het in bepaalde omstandigheden nog in hetzelfde EPC worden opgenomen (rechtstreekse toegang, volume < 800 m3 en kleiner dan woning).

Folder VEA

Voorbeeld van EPC